Richmond House, Lawnswood Business Park, Redvers Close, Leeds, LS16 6QY +44 (0)113 819 7156 sales@axcessms.com

Select your language

Družinsko politiko gradimo na celostnem in vključujočem pristopu ter vanjo vključujemo vse vrste družin in življenjskih skupnosti dveh odraslih oseb. Bodočim zakoncem omogočamo, da zakonsko zvezo sklenejo v skladu s svojimi željami. Upoštevamo pluralnost družinskih oblik in različnih potreb, ki iz nje izhajajo, spoštujemo avtonomnost družine in individualnost njenih posameznih članov, ščitimo otrokove pravice v družini in širše, ter v ospredje postavljamo varstvo in kakovost življenja družin in otrok. Posebno pozornost namenjamo skrbi za otroke in njihovi zaščiti ter sledimo največjim koristim otrok.

Starši imajo pred vsemi drugimi pravico in obveznost varovati pravice in koristi svojega otroka. V njihovih rokah je skrb za otrokovo življenje in zdravje, njegovo vzgojo, varstvo in nego, nadzor nad njim in njegovo izobraževanje. Starši imajo tudi obveznost in pravico zastopati svojega otroka, ga preživljati in upravljati njegovo premoženje. Otrokom morajo omogočiti zdravo rast, skladen osebnostni razvoj ter usposobitev za samostojno življenje in delo.

Kadar starši teh svojih pravic in obveznosti ne izvajajo ali jih ne izvajajo v korist otroka, v njihovo starševsko skrb posežeta sodišče in center za socialno delo, da otroka zavarujeta. Pri tem morata izvesti dejanja in ukrepe, ki jih zahtevata vzgoja in varstvo otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih pravic in koristi. Ukrepi so namenjeni izključno zaščiti otroka in ne kaznovanju staršev za njihova dejanja. Ukrepi za varstvo koristi otroka so začasne odredbe, nujni odvzem otroka in ukrepi trajnejšega značaja.